Kiệt Hưng

 

Giám đốc: Thóng Tằng Kíu

SĐT : 0907 606 655

Gmail: kiethungkiu@gmail.com

Công Ty TNHH MTV Kiệt Hưng

Đt: 0274 222 5056 – Hotline: 0907 606 655 

Website: https://kiethung.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/ThongTangKiu

Trụ sở chính

Khu Phố Tân Hội, Phường Tân Hiệp, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

0907606655